Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2015

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 năm 2015 của học sinh lớp 8 môn Toán, được cập nhật thứ tư ngày 14/10/2015.

I/ Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy chọn đáp án trả lời đúng trong mỗi trường hợp sau.

1) Giá trị của biểu thức x2 – 6x + 9 tại x = -3 là:

A. -6

B. 6

C. 36

D. -36

2)Kết quả phép tính  -2x2(2-x) là:

A. 4x2-2x3

B. 2x3-4x2

C. -2x3+4x2

D. -2x2

3) Nếu x3 + x = 0 thì tập giá trị của x là:

A. {0; -1; 1 }

B. {-1; 1 }

C. {0; 1 }

D. {0 }

4) Một hình thang có một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:

A. 1050; 450

B. 1050; 650

C. 550 ;1150

D. 1150; 650

II/ Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

           a/ Làm tính nhân: 5x.(6x2 - x + 3)

           b/ Tính nhanh:   85.12,7 + 15.12,7

Câu 2: (2 điểm)

            a/ Phân tích đa thức sau thành nhân tử: xy - x2 +x - y   

  b/Tìm a để đa thức x4 - 3x3 - 6x + a chia hết cho đa thức x2 - 3x - 2

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC (AB < AC), đường cao AH. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC.

a) Chứng minh rằng tứ giác BDEF là hình bình hành .

b) Chứng minh tứ giác EFHD là hình thang cân.

c) Biết số đo góc B = 600. Hãy tính các góc của tứ giác EFHD.

Câu 4: (1 điểm)

 Chứng minh rằng:

 Tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng với 1 là một số chính phương

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2015

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2015

Tuyensinh247.com - Theo dethi.violet

1 bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!