Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2018 - 2019 Chuyên Amsterdam

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2018 - 2019.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2018 - 2019 Chuyên Amsterdam

Bài 3. (3,5 điểm)

Cho tam giác đều ABC. Gọi K là điểm thuộc cạnh AB sao cho KA = 2KB. Lấy điểm O bất kỳ nằm giữa K và C (O khác K và C). Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm OA, OB, BC và AC.

a) Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.

b) Trên nửa mặt phẳng bờ OB không chứa điểm C vẽ tam giác đều OBE. Trên nửa mặt phẳng bờ OC không chứa điểm B vẽ tam giác đều OCF. Chứng minh tứ giác AEOF là hình bình hành.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2018 - 2019 Chuyen Amsterdam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2018 - 2019 Chuyên Amsterdam

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!