Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 - THCS THPT Lương Thế Vinh

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 - THCS THPT Lương Thế Vinh

Bài 3 (1,5 điểm) Cho hai đa thức: P(x)=x3 - x² −5x-8 và Q(x)=x−3

a) Tìm thương và dư trong phép chia P(x) cho Q(x)

b) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của P(x) chia hết cho giá trị của Q(x).

c) 3x²-16x+5

c) x(3x-16)=-5

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2022 - THCS THPT Luong The Vinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2022 - THCS THPT Lương Thế Vinh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247