Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - Quận 3 (Tham khảo)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 8 của phòng giáo dục quận 3, TPHCM, có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Hai Bà Trưng 2023

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là Đúng?

A. Hình chóp tam giác đều là hình chóp có mặt bên là những tam giác bất kì có chung đỉnh.

B. Hình chóp tam giác đều là hình chóp có mặt bên là những tam giác cân có chung đỉnh.

C. Hình chóp tam giác đều là hình chóp có mặt bên là những tam giác đều có chung đỉnh.

D. Hình chóp tam giác đều là hình chóp có mặt bên là những tam giác vuông có chung đỉnh.

Câu 7. Tổng số cạnh của hình chóp tứ giác đều là ?

A. 8 cạnh B. 4 cạnh C. 3 cạnh D. 6 cạnh

Câu 8. Một hình chóp tứ giác đều có diện tích đáy là 16 cm2 và chiều cao là 3 cm. Thể tích của hình chóp trên là bao nhiêu cm3 ?

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - Quan 3 (Tham khao)

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - Quan 3 (Tham khao)

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - Quận 3

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - Quan 3 (Tham khao)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - Quận 3 (Tham khảo)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247