Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - TH & THCS Tây Úc (Đề tham khảo)

Trường TH & THCS Tây Úc, thành phố Hồ Chí Minh đăng tải đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2023 - 2024 có đáp án.

 Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - TH & THCS Tây Úc (Đề tham khảo) 

Câu 4. [NB] Số mặt của hình chóp tam giác đều là

A. 3          B. 4         C. 1       D. 5

Câu 5. [NB] Đường chéo của tứ giác lồi ABCD là A. AB. C. DC. B. CB. D. DB

Câu 6. [NB] Hình thang có:

A. hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

B. hai góc đối bằng nhau là hình thang cân.

C. hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân. 

D. hai góc kề một đáy bù nhau là hình thang cân 

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - TH & THCS Tay Uc (De tham khao)

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - TH & THCS Tay Uc (De tham khao)

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - TH & THCS Tây Úc (Đề tham khảo)

 

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - TH & THCS Tay Uc (De tham khao)

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - TH & THCS Tay Uc (De tham khao)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - TH & THCS Tây Úc (Đề tham khảo)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247