Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS 19.8

Tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 lớp 8 môn Toán trường THCS 19.8, Bắc Trà My, Quảng Nam có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS 19.8

Câu 11: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hình thang có 2 cạnh đối bằng nhau là hình thang cân.

B. Hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau là hình thang cân.

C. Hình thang cân là tứ giác có 2 cạnh bên bằng nhau.

D. Hình thang cân là tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau.

Câu 15: Cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho AE=BF= CG= DH. Tứ giác EFGH là hình gì?

A. Hình chữ nhật.                                           B. Hình thoi.

 C. Hình vuông.                                              D. Hình bình hành.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS 19.8

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS 19.8

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS 19.8 

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS 19.8

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS 19.8

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247