Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS TT Tam Bình

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2023 - 2024 lớp 8 môn Toán trường THCS thị trấn Tam Bình có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS TT Tam Bình

 Câu 7. Hình chóp tứ giác đều có mặt bên là hình gì?

A. Tam giác cân    B. Tam giác đều    C. Tam giác vuông      D. Tam giác vuông cân

Câu 8. Hình chóp tứ giác đều có chiều cao mặt bên 35 cm, cạnh đáy 24 cm. Diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác đều là

A. 3 352 cm2     B. 2 256 cm2    C. 2 532 cm2       D. 2 352 cm2

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS TT Tam Binh

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS TT Tam Binh

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS TT Tam Bình

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS TT Tam Binh

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS TT Tam Binh

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS TT Tam Binh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS TT Tam Bình

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247