Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - TH&THCS Vạn Hương 2023

Dưới đây là đề thi giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 8 trường TH&THCS Vạn Hương, Hải Phòng có đáp án chi tiết.

 Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - TH&THCS Vạn Hương 2023

+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào không đúng? A. Tứ giác lồi là tứ giác mà hai đỉnh thuộc một cạnh bất kì luôn nằm về một phía của đường thẳng đi qua hai đỉnh còn lại. B. Tổng các góc của một tứ giác bằng 1800. C. Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600. D. Tứ giác ABCD là hình gồm đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không nằm trên một đường thẳng.

+ Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Tứ giác có hai đường chéo … thì tứ giác đó là hình bình hành”.

A. bằng nhau     B. cắt nhau

C. cắt nhau tại trung điểm mỗi đường  D. song song. 

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - TH&THCS Van Huong 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - TH&THCS Van Huong 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - TH&THCS Vạn Hương 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - TH&THCS Van Huong 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - TH&THCS Van Huong 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - TH&THCS Van Huong 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - TH&THCS Vạn Hương 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247