Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS An Nội 2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 môn Toán lớp 8 có đáp án chi tiết trường THCS An Nội, huyện Sa Thầy.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS An Nội 2021

Câu 4(2,0 điểm):Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B cắt CD ở F.

a)     Chứng minh .                             

b)     Tứ giác DEBF là hình gì?

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - THCS An Noi 2021

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS An Nội 2021

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - THCS An Noi 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS An Nội 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!