Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Mỹ Thái 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 8 trường THCS Mỹ Thái, Bắc Giang.

 Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Mỹ Thái 2023 

Câu 1. Đa thức nào là đa thức nhiều biến ?

A. 20z+15.                                             B.xyz-2xy + 5.

C. 2x-3x.                                                D. 5y-y 3+ 1.

Câu 2. Hằng đẳng thức A 2–B 2= (A – B)(A + B) có tên là:

A. bình phương của một tổng.                  B. tổng hai bình phương.

C. bình phương của một hiệu.                  D. hiệu hai bình phương.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - THCS My Thai 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - THCS My Thai 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - THCS My Thai 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 8 - THCS My Thai 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Mỹ Thái 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247