Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Đề kiểm tra giữa kì 1 Văn lớp 10 của Sở GD Bắc Ninh năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết gồm 2 phần Đọc hiểu và Viết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A. Thơ thất ngôn bát cú                                 B. Thơ lục bát

C. Thơ tứ tuyệt Đường luật                             D. Thơ tự do

Câu 2. Xác định cách ngắt nhịp chủ yếu của bài thơ.

A. Nhịp 3/4                                                   B. Nhịp 2/2/3

C. Nhịp 4/3                                                   D. Nhịp 2/2/2/1

De thi giua ki 1 mon Van lop 10 - So GD Bac Ninh 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh 2023

 

De thi giua ki 1 mon Van lop 10 - So GD Bac Ninh 2023

De thi giua ki 1 mon Van lop 10 - So GD Bac Ninh 2023

De thi giua ki 1 mon Van lop 10 - So GD Bac Ninh 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 10 - Sở GD Bắc Ninh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247