Đề thi giữa kì 1 năm 2021 môn Hóa lớp 8 - THCS Quốc Tuấn

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 môn Hóa lớp 8 của trường THCS Quốc Tuấn, huyện An Dương.

Đề thi giữa kì 1 năm 2021 môn Hóa lớp 8 - THCS Quốc Tuấn

Câu 11. Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH. Trong đó có:

A. 3 đơn chất và 3 hợp chất.          B. 5 đơn chất và 1 hợp chất.

C. 2 đơn chất và 4 hợp chất.          D. 1 đơn chất và 5 hợp chất.

De thi giua ki 1 nam 2021 mon Hoa lop 8 - THCS Quoc Tuan

De thi giua ki 1 nam 2021 mon Hoa lop 8 - THCS Quoc Tuan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2021 môn Hóa lớp 8 - THCS Quốc Tuấn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!