Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THCS Đinh Châu - lớp 8 môn Văn

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2021 - 2022 trường THCS Đinh Châu khối lớp 8 môn Văn có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THCS Đinh Châu - lớp 8 môn Văn

Câu 1. Xác định ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên? (1 đ)

Câu 2. Xác định các từ ngữ thuộc một trường từ vựng có trong đoạn “Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc” (1 đ)

Câu 3. Từ “à” trong câu “Thế nó cho bắt à?” thuộc từ loại gì? Nó dung để làm gì? (1 đ)

De thi giua ki 1 nam 2021 THCS Dinh Chau - lop 8 mon Van

De thi giua ki 1 nam 2021 THCS Dinh Chau - lop 8 mon Van

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THCS Đinh Châu - lớp 8 môn Văn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!