Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THPT Xuân Trường - lớp 11 môn Hóa

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 bài thi khoa học tự nhiên lớp 11 môn thi Hóa học của trường THPT Xuân Trường.

Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THPT Xuân Trường - lớp 11 môn Hóa

Câu 78. Trộn 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH 1M thu được 500 ml dung dịch có pH = 2. Giá trị a là:

A. 0,10M        B. 0,12M.        C. 0,08M.          D. 0,14M.

Câu 79. Cho m gam Ba vào 250 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 55 gam chất rắn khan. Giá trị của a là:

A. 1.2M          B. 1.0M.          C. 0,8M.           D. 2,4M

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi giua ki 1 nam 2021 THPT Xuan Truong - lop 11 mon Hoa

De thi giua ki 1 nam 2021 THPT Xuan Truong - lop 11 mon Hoa

De thi giua ki 1 nam 2021 THPT Xuan Truong - lop 11 mon Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THPT Xuân Trường - lớp 11 môn Hóa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!