Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THPT Yên Lạc - lớp 11 môn Hoá

Đề thi giữa kì 1 năm 2021 trường THPT Yên Lạc lớp 11 môn Hoá mã đề thi 132, gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, 04 câu tự luận.

Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THPT Yên Lạc - lớp 11 môn Hoá

Câu 4: Khi cho 26,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 8,96 lít hỗn hợp X gồm hai khí có tỉ lệ mol 1:1, trong đó có một khí màu nâu (phản ứng không tạo muối amoni, khí đo ở đktc). Xác định các khí có trong X?

De thi giua ki 1 nam 2021 THPT Yen Lac - lop 11 mon Hoa

De thi giua ki 1 nam 2021 THPT Yen Lac - lop 11 mon Hoa

De thi giua ki 1 nam 2021 THPT Yen Lac - lop 11 mon Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2021 THPT Yên Lạc - lớp 11 môn Hoá

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!