Đề thi giữa kì 1 năm 2021 TT GDNN-GDTX Lục Nam - lớp 11 môn Hóa

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 năm 2021 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lục Nam lớp 11 môn Hóa có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 năm 2021 TT GDNN-GDTX Lục Nam - lớp 11 môn Hóa

Câu 9 (NB): Nhận định đúng về tính chất NH là?

A. Trong phân tử NH4, N chỉ còn 1 electron hóa trị.

B. Amoniac là chất khí mùi khai, không màu, nhẹ hơn không khí.

C. Amoniac tan nhiều trong nước tạo dung dịch bazơ mạnh.

D. Amoniac tác dụng với tất cả các dung dịch muối.

De thi giua ki 1 nam 2021 TT GDNN-GDTX Luc Nam - lop 11 mon Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2021 TT GDNN-GDTX Lục Nam - lớp 11 môn Hóa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!