Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Sinh lớp 12 - Sở GD Bắc Ninh

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh lớp 12 của Sở GD Bắc Ninh năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết các em tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Sinh lớp 12 - Sở GD Bắc Ninh 

Câu 81. Cơ thể có kiểu gen AaBBDdec là cơ thể dị hợp về bao nhiêu cặp gen?

A. 4.                          B. 1.                           C. 3.                                   D. 2.

Câu 105. Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Theo lí thuyết, loài này có tối

đa bao nhiêu dạng thể một nhiễm?

A. 12.                       B. 11.                            C. 25.                                 D. 23.


De thi giua ki 1 nam 2023 mon Sinh lop 12 - So GD Bac Ninh

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Sinh lop 12 - So GD Bac Ninh

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Sinh lop 12 - So GD Bac Ninh

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Sinh lop 12 - So GD Bac Ninh

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Sinh lớp 12 - Sở GD Bắc Ninh 

 

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Sinh lop 12 - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Sinh lớp 12 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247