Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 12 - Sở GD Bắc Ninh

Sở GD Bắc Ninh đăng tải đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 12 năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 12 - Sở GD Bắc Ninh 

Câu 1. Khối chóp có chiều cao h=4cm, thể tích V = 8cm, diện tích đáy B của khối chóp đó bằng

A. 24 cm².                                                       B. 6 cm².

C. 32 cm².                                                       D. 2 cm².

Câu 27. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Cho khối tứ diện đều (H), khi đó (H) là một khối đa diện đều.

B. Cho khối hộp chữ nhật (H), khi đó (H) là một khối đa diện lồi.

C. Cho khối lăng trụ tam giác đều (H), khi đó (H) là một khối đa diện lồi.

D. Cho khối chóp tứ giác đều (H), khi đó (H) là một khối đa diện đều.

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - So GD Bac Ninh

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - So GD Bac Ninh

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - So GD Bac Ninh

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - So GD Bac Ninh

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - So GD Bac Ninh

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - So GD Bac Ninh

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 12 - Sở GD Bắc Ninh 

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 12 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247