Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 12 - THPT Trần Văn Quan

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2023 - 2024 trường THPT Trần Văn Quan, Bà Rịa - Vũng Tàu có đáp án các em tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 12 - THPT Trần Văn Quan

Câu 9: Cho hàm số y= f(x) liên tục trên đoạn [–3;3] và có đồ thị như hình vẽ bên. Giá

trị lớn nhất của hàm số f (x) trên đoạn [–3;3] bằng

A. -3                          B. -1                     C. 1                                    D. 3

Câu 33: Hình bát diện đều có số cạnh là?

A. 16                           B. 10                   C. 12                            D. 8

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - THPT Tran Van Quan

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 12 - THPT Trần Văn Quan

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - THPT Tran Van Quan

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 12 - THPT Tran Van Quan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 12 - THPT Trần Văn Quan

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247