Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 8 - THCS Việt Tiến

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2023-2024 trường THCS Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang có đáp án phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 8 THCS Việt Tiến

Câu 10: Tứ giác ABCD có AB // CD và B = 90 độ. Tứ giác ABCD là hình gì?

A. Hình chữ nhật    B. Hình bình hành    C. Hình thang vuông    D. Hình thoi

Câu 11: Dữ liệu về số người trong mỗi nhà của các nhà gần nhà em thuộc loại dữ liệu nào trong các loại dữ liệu sau:

A. Dữ liệu số rời rạc           B. Dữ liệu số liên tục

C. Dữ liệu không là số có thể sắp thứ tự     D. Dữ liệu không là số không thể sắp thứ tự.

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 8 - THCS Viet Tien

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 8 - THCS Viet Tien

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 8 - THCS Viet Tien

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 8 THCS Việt Tiến 

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 8 - THCS Viet Tien

De thi giua ki 1 nam 2023 mon Toan lop 8 - THCS Viet Tien

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2023 môn Toán lớp 8 - THCS Việt Tiến

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247