Đề thi giữa kì 1 năm 2023 - THPT Gia Định môn Anh lớp 12

Sau đây là đề kiểm tra giữa kì 1 môn Anh lớp 12 năm học 2023 - 2024 được đăng tải bởi trường THPT Gia Định, Bình Thạnh, TPHCM có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 năm 2023 - THPT Gia Định môn Anh lớp 12

Question 2. By the time you get there, I _______ my homework.

A. will have finished                                         B. was finishing

C. had finished                                                 D. finished

Question 3. A burglar broke into the house while we _______ television.

A. had watched                                                 B. are watching

C. will watch                                                     D. were watching

De thi giua ki 1 nam 2023 - THPT Gia Dinh mon Anh lop 12

De thi giua ki 1 nam 2023 - THPT Gia Dinh mon Anh lop 12

De thi giua ki 1 nam 2023 - THPT Gia Dinh mon Anh lop 12

De thi giua ki 1 nam 2023 - THPT Gia Dinh mon Anh lop 12

Đáp án đề thi giữa kì 1 năm 2023 - THPT Gia Định môn Anh lớp 12

De thi giua ki 1 nam 2023 - THPT Gia Dinh mon Anh lop 12

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 năm 2023 - THPT Gia Định môn Anh lớp 12

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247