Đề thi giữa kì 1 môn Toán 2022 lớp 11 - THPT Thái Phúc

Cùng tham khảo bài thi giữa kì 1 trường THPT Thái Phúc môn Toán năm học 2022-2023 lớp 11 có đáp án chi tiết ngay tại đây

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 2022 lớp 11 - THPT Thái Phúc 

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d:3x + y + 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ v(−2;1) là phép quay tâm 0 góc quay 180°.

A. -6x - 2y - 7 = 0.                   B. -3x - y + 8 = 0.

C. 6x + 2y - 15 = 0.                  D. 3x + y - 6 = 0.

De thi giua ki 1 mon Toan 2022 lop 11 - THPT Thai Phuc

De thi giua ki 1 mon Toan 2022 lop 11 - THPT Thai Phuc

De thi giua ki 1 mon Toan 2022 lop 11 - THPT Thai Phuc

De thi giua ki 1 mon Toan 2022 lop 11 - THPT Thai Phuc

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 2022 lớp 11 - THPT Thái Phúc 

De thi giua ki 1 mon Toan 2022 lop 11 - THPT Thai Phuc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán 2022 lớp 11 - THPT Thái Phúc

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247