Đề thi giữa kì 2 - chuyên Vị Thanh môn Toán lớp 10 năm 2022

Đề thi giữa kì 2 - chuyên Vị Thanh môn Toán lớp 10 năm 2022 đề thi gồm 2 phần: tự luận và trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 2 - chuyên Vị Thanh môn Toán lớp 10 năm 2022

Câu 5: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì f(x) = x(x-1) không dương?

A. (-1;0][1;+0)

B. (-;-1]+[0:1]

C. (-;-1)4[1; +00).

D. (-1;-0,5]+[2; +)

De thi giua ki 2 - chuyen Vi Thanh mon Toan lop 10 nam 2022

De thi giua ki 2 - chuyen Vi Thanh mon Toan lop 10 nam 2022

De thi giua ki 2 - chuyen Vi Thanh mon Toan lop 10 nam 2022

De thi giua ki 2 - chuyen Vi Thanh mon Toan lop 10 nam 2022

De thi giua ki 2 - chuyen Vi Thanh mon Toan lop 10 nam 2022

De thi giua ki 2 - chuyen Vi Thanh mon Toan lop 10 nam 2022

De thi giua ki 2 - chuyen Vi Thanh mon Toan lop 10 nam 2022

De thi giua ki 2 - chuyen Vi Thanh mon Toan lop 10 nam 2022

De thi giua ki 2 - chuyen Vi Thanh mon Toan lop 10 nam 2022

De thi giua ki 2 - chuyen Vi Thanh mon Toan lop 10 nam 2022 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 - chuyên Vị Thanh môn Toán lớp 10 năm 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247