Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Lương Thế Vinh 2016

Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Lương Thế Vinh 2016, được cập nhật dưới đây

Bài 3: Đúng ghi Đ sai ghi S (1 điểm)

  1. 70 cm – 30 cm = 40 cm                                       c.  70 < 60
  2. 70 cm – 30 cm = 40                                             d. 30 + 40 > 50

 

Bài  4: Viết số thích hợp vào chỗ trống : (1 điểm)

  1. Số liền trước  của 73 là………
  2. Số liền sau của 20 là…………

De thi giua ki 2 lop 1 mon Toan - Tieu hoc Luong The Vinh 2016

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Lương Thế Vinh 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247