Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Trần Hưng Đạo 2016

Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Trần Hưng Đạo 2016, được cập nhật dưới đây

Bài 3:    Đặt tính rồi tính (2đ)

              20 + 30         40 + 50           80 –  40            17 – 5

              .............       ..............           .............            ............

              .............       ..............           ..............           .............

              .............       ...............          ..............           .............

Bài 4:    Tính (2đ)

    20 + 50 =                                                         70 – 30 =

    10 + 20 + 30 =                                                 90 – 30 + 20 =

    40 cm + 40 cm =                                              80 cm – 60cm =

Bài 5:   Điền dấu >,<,= ? (2đ)

   80......60                                                           70 – 20.......40

   50 – 20 ....30                                                    60.......30 + 20

De thi giua ki 2 lop 1 mon Toan - Tieu hoc Tran Hung Dao 2016Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 1 môn Toán - Tiểu học Trần Hưng Đạo 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247