Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Hóa 2019 - Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2018 - 2019 Vĩnh Phúc có đáp án được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Hóa 2019 - Vĩnh Phúc

Câu 9: Hoà tan hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn vào nước thu được dung dịch X và 336 ml khí H2 (đktc). Cho HCl dư vào dung dịch X và cô cạn thu được 2,075 gam muối khan. Hai kim loại kiềm là

A. Li, Na.                       B. Na, K.                       C. K, Rb.                       D. Rb, Cs.

Câu 10: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO2. Hợp chất với hiđro của R chứa 75% khối lượng R. R là

A. C.                              B. S.                               C. Cl.                             D. Si.

De thi giua ki 2 lop 10 mon Hoa 2019 - Vinh Phuc

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Hóa 2019 - Vĩnh Phúc

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 D 21 B 31 B
2 D 12 A 22 A 32 D
3 C 13 C 23 A 33 A
4 B 14 B 24 A 34 C
5 C 15 D 25 C 35 C
6 A 16 A 26 A 36 D
7 C 17 D 27 B 37 D
8 C 18 D 28 D 38 B
9 B 19 D 29 A 39 B
10 A 20 B 30 C 40 C

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Hóa 2019 - Vĩnh Phúc

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247