Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Việt Nam Ba Lan

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Việt Nam Ba Lan, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Việt Nam - Ba Lan

A. f(x) luôn cùng dấu với hệ số a khi x1 < x < x2

B. f(x) luôn âm với mọi x ∈ R 

C. f(x) luôn dương với mọi x ∈ R

D. f(x) luôn cùng dấu với hệ số a, khi x < x1 hoặc x > x2

De thi giua ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - THPT Viet Nam Ba Lan

De thi giua ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - THPT Viet Nam Ba Lan

De thi giua ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - THPT Viet Nam Ba Lan

De thi giua ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - THPT Viet Nam Ba Lan

De thi giua ki 2 lop 10 mon Toan 2019 - THPT Viet Nam Ba Lan

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán 2019 - THPT Việt Nam Ba Lan

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247