Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - THPT Kim Anh

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Kim Anh gồm trắc nghiệm và tự luận các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - THPT Kim Anh

Câu 5. Đỉnh của parabol y = x² - 4x + 5 có toạ độ là

A. (0;2).

B. (1;2).

C. (2;0).

D. (2;1).

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh.

De thi giua ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - THPT Kim Anh

De thi giua ki 2 lop 10 mon Toan nam 2023 - THPT Kim Anh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2023 - THPT Kim Anh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247