Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Văn - Cao Bằng 2022

Đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 10 năm học 2021 - 2022 Cao Bằng, đề thi gồm 2 phần tự luận như sau:

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Văn - Cao Bằng 2022

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Theo đoạn trích, Mã hoàng công chúa là ai?

Câu 3. Hành động nào khiến Mã hàng công chúa được khen là người hiền đức?

Câu 4. Việc mọi nhà đều vẽ tranh, mọi nơi đều lập đền thờ thể hiện thái độ gì của nhân dân?

De thi giua ki 2 lop 10 mon Van - Cao Bang 2022

De thi giua ki 2 lop 10 mon Van - Cao Bang 2022

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Văn - Cao Bằng 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247