Đề thi giữa kì 2 lớp 10 - THPT Tân Lâm 2022 môn Toán

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán - THPT Tân Lâm 2022 đề thi gồm 2 phần: tự luận và trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 2 lớp 10  - THPT Tân Lâm 2022 môn Toán

Câu 25: Đường thẳng d đi qua điểm M(-12) và vuông góc với đường thẳng 1, 2x +y-3=0 có phương trình tổng quát là

A.X-1=0

B. 2x+y=0

C. x-2y+3.0

De thi giua ki 2 lop 10  - THPT Tan Lam 2022 mon Toan

De thi giua ki 2 lop 10  - THPT Tan Lam 2022 mon Toan

De thi giua ki 2 lop 10  - THPT Tan Lam 2022 mon Toan

De thi giua ki 2 lop 10  - THPT Tan Lam 2022 mon Toan

De thi giua ki 2 lop 10  - THPT Tan Lam 2022 mon Toan

De thi giua ki 2 lop 10  - THPT Tan Lam 2022 mon Toan Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 10 - THPT Tân Lâm 2022 môn Toán

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247