Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Anh 2022 THPT Hướng Hóa

Xem chi tiết dưới đây đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh 2021-2022 THPT Hướng Hóa

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Anh 2022 THPT Hướng Hóa

Question1: Komodo dragons are not endangered. They are considered vulnerable.

A. Komodo dragons are considered vulnerable because they are not endangered

B. Although Komodo dragons are not endangered, they are considered vulnerable.

C. Komodo dragons are not endangered, and they are considered vulnerable.

D. Not only Komodo dragons are not endangered, they are considered vulnerable.

De thi giua ki 2 lop 12 mon Anh 2022 THPT Huong Hoa

De thi giua ki 2 lop 12 mon Anh 2022 THPT Huong Hoa

De thi giua ki 2 lop 12 mon Anh 2022 THPT Huong Hoa

De thi giua ki 2 lop 12 mon Anh 2022 THPT Huong Hoa

De thi giua ki 2 lop 12 mon Anh 2022 THPT Huong Hoa

De thi giua ki 2 lop 12 mon Anh 2022 THPT Huong Hoa

De thi giua ki 2 lop 12 mon Anh 2022 THPT Huong Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Anh 2022 THPT Hướng Hóa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!