Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Hóa THPT Lương Ngọc Quyến 2021

Dưới đây là đề và đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Lương Ngọc Quyến môn Hóa học lớp 12, các em tham khảo

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Hóa THPT Lương Ngọc Quyến 2021 

Câu 54. Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường?

A. Fe.                              B. Ba.                             C. Zn.                             D. Be.

Câu 55. Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

A. Na.                             B. Al.                              C. Mg.                            D. Cu.

De thi giua ki 2 lop 12 mon Hoa THPT Luong Ngoc Quyen 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Hóa THPT Lương Ngọc Quyến 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!