Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Sử 2022 - THPT Trần Phú - Hà Tĩnh

Các em cùng tham khảo bài thi giữa học kì 2 môn Sử 2022 của lớp 12 do trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh ra đề tại đây nhé.

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Sử 2022 - THPT Trần Phú - Hà Tĩnh

Câu 4. Âm mưu của quân Pháp khi mở cuộc tiến công lên Bắc năm 1947?

A. Giành quyền chủ động trên chiến trường chính ở Bắc Bộ

B. Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

C. Làm chủ toàn chiến trường Đông Dự để kết thúc nhanh chiến tranh.

D. Tiêu diệt cơ quan lãnh đạo để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

De thi giua ki 2 lop 12 mon Su 2022 - THPT Tran Phu - Ha Tinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Sử 2022 - THPT Trần Phú - Hà Tĩnh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247