Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán 2022 - THPT Văn Lang

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 12 năm học 2021 - 2022 môn Toán trường THPT Văn Lang, Lạng Sơn.

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán 2022 - THPT Văn Lang

Câu 10. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường y=e, y= 0, x=0, x=1. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

Câu 11. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(1;-2;-1), B(-3;3;5). Tọa độ trung điểm của đoạn từ B là

A. (-1;0,2).       B. (-2;-2;3)      C. (-2;0;4)          D. (-4;-4;6).

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi giua ki 2 lop 12 mon Toan 2022 - THPT Van Lang

De thi giua ki 2 lop 12 mon Toan 2022 - THPT Van Lang

De thi giua ki 2 lop 12 mon Toan 2022 - THPT Van Lang

De thi giua ki 2 lop 12 mon Toan 2022 - THPT Van Lang

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán 2022 - THPT Văn Lang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!