Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán THPT Thủ Đức 2018

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Thủ Đức có đáp án được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán THPT Thủ Đức 2018

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – 3y + z – 6 = 0 cắt ba trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại ba điểm A, B, C. Lúc đó thể tích V của khối tứ diện OABC là:

A. 6              B. 3                  C. 12                D. 18

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 4x – 2y + 4z = 0 và mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 1 = 0. Gọi (Q) là mặt phẳng song song với (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S). Phương trình của mặt phẳng (Q) là:

De thi giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Thu Duc 2018

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán THPT Thủ Đức 2018

De thi giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Thu Duc 2018

=>> TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán THPT Thủ Đức 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!