Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán - THPT Trưng Vương 2023

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán trường THPT Trưng Vương năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi trắc nghiệm xem chi tiết phía dưới.

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán - THPT Trưng Vương 2023

Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho A(7;3;4) và B(1;6;1). Tim tọa độ điểm M thuộc đoạn AB sao cho MA = 2MB.

A. M(-3;-5; -2).          B. M (5;14;2).

C. M (3; 5; 2).            D. M (-5; 9; -2).

De thi giua ki 2 lop 12 mon Toan - THPT Trung Vuong 2023

De thi giua ki 2 lop 12 mon Toan - THPT Trung Vuong 2023

De thi giua ki 2 lop 12 mon Toan - THPT Trung Vuong 2023

De thi giua ki 2 lop 12 mon Toan - THPT Trung Vuong 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán - THPT Trưng Vương 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247