Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019, đề thi gồm có trắc nghiệm và tự luận cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019

Bài 3. Ngày 14 tháng 1 năm 2018 là chủ nhật tuần này.Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày nào?

     A. 20                          B. 21                               C. 22                            D. 19

Bài 4.  Trong một phép trừ, khi ta cùng thêm 5 đơn vị vào số bị trừ và số trừ thì hiệu sẽ thay đổi như thế nào?

 A.  Hiệu giảm 5 đơn vị.                 B. Hiệu tăng lên 5 đơn vị          C. Hiệu không đổi.

De thi giua ki 2 lop 2 mon Toan nam 2019

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247