Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh 2017 - TH Quang Minh

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2017 trường tiểu học Quang Minh có đáp án chi tiết cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh 2017 - TH Quang Minh

De thi giua ki 2 lop 3 mon tieng Anh 2017 - TH Quang Minh

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh 2017 - TH Quang Minh

Question 1.

          1 - d            2 - c            3 - a            4 - b

Question 2:

          1 - b            2 - a            3 - a            4 - b

Question 3:

          1 - B           2 - C           3 - B           4 - C

Question 4:

          1 - B           2 - A           3 - C           4 - B

Question 5:

          1 - C           2 - C           3 - A           4 - C

Question 6:

          1 - d            2 - a            3 - e            4 - c

Question 7:

          1. How old is your father?

          2. The house is very nice.

          3. Where are the chairs?

          4. Do you have a teddy bear?

Question 8:

          1. table                 2. chairs               3. wall                  4. there

Question 9.

          1. kite                             2. pond                 3. Bed                   4. plane


Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh 2017 - TH Quang Minh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247