Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán 2022 - TH Tráng Việt A

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Tráng Việt A năm học 2021 - 2022.

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán 2022 - TH Tráng Việt A

Câu 16: (0,5 điểm) Hiệu giữa số chẵn lớn nhất có bốn chữ số với số lẻ bé nhất có bốn chữ số là:

A. 9001

B. 9000

C. 8999

D. 8997

Câu 17: (0,5 điểm) Phép chia 4358 : 6 có số dư bằng: 

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

De thi giua ki 2 lop 3 mon Toan 2022 - TH Trang Viet A

De thi giua ki 2 lop 3 mon Toan 2022 - TH Trang Viet A

De thi giua ki 2 lop 3 mon Toan 2022 - TH Trang Viet A

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán 2022 - TH Tráng Việt A

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247