Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán - TH Dân Hòa 2018

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Dân Hòa, Kỳ Sơn.

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán - TH Dân Hòa 2018

Bài 4. Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây: (1 điểm)

A. thứ hai        B. thứ ba       C. thứ tư       D. thứ năm

Bài 5. Nhìn vào dãy số liệu sau, hãy khoanh vào chữ  đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

90; 80; 70; 60; 50; 40; 30; 20; 10.

De thi giua ki 2 lop 3 mon Toan - TH Dan Hoa 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán - TH Dân Hòa 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247