Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Võ Thị Sáu 2016

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Võ Thị Sáu 2016, được cập nhật dưới đây

a/  Số "Hai nghìn sáu trăm sáu mươi lăm" được viết là:

 A. 265

B. 20665

C. 26605

D. 2665

  b/  Cho dãy số: 3000  ; 4000  ;  5000  ; …..  ;  …..  Các số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:     

A. 5500  ; 6500

B. 6000  ; 7000

C. 5500  ; 6000

D. 6000  ; 6500

   c/ Ba số ở dòng nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 6840  ;  8640  ;  4860

 C. 8763  ;  8843  ;  8853

        B. 2935  ; 3914  ;  2945 

        D. 3689  ;  3699  ;  3690 

   d/ Giá trị của x  trong biểu thức 3 x  = 1578 là :

A. 4734

B. 1581

C. 1575

D. 526

De thi giua ki 2 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Vo Thi Sau 2016

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Võ Thị Sáu 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247