Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Nong Lay

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Nong Lay huyện Thuận Châu có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Nong Lay 

Câu 6 (0,5đ): Viết số thích hợp vào chỗ chấm để 59dm90cm2 = ...................... cm2  là:

A. 9950

B. 9905

C. 9590

D. 5990

Câu 7 (1đ): Hình bình hành có độ dài đáy là 55dm, chiều cao là 34dm. Diện tích hình bình hành đó là?

A. 1580 dm2

B. 1670 dm2

C. 1807 dm2

D. 1870 dm2


De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan 2018 - TH Nong Lay

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Nong Lay 

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan 2018 - TH Nong Lay

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Nong Lay

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!