Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2019 - TH Tô Thị Huỳnh

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Tô Thị Huỳnh năm học 2018 - 2019 có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2019 - TH Tô Thị Huỳnh

Câu 1: ( 1 điểm ) Cho số 4......9

            Chữ số thích hợp viết vào chỗ chấm để chia hết cho 3 là :

         A. 1                        B. 2                           C. 3                                           D. 4 

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan 2019 - TH To Thi Huynh

Câu 3: (2 điểm)  Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42m, chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó ?

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2019 - TH Tô Thị Huỳnh

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan 2019 - TH To Thi Huynh

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2019 - TH Tô Thị Huỳnh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!