Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Gia Quất

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2022 trường tiểu học Gia Quất, Long Biên, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Gia Quất

Câu 4. (0,5 điểm)  Cho 2km2 15m2  =………. m2. Số cần điền vào chỗ chấm là:

     A. 2015           B. 2 000 015           C. 215 000       D. 20 015

Câu 5. (0,5 điểm) Diện tích của hình bình hành ABCD là:  

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan 2022 - TH Gia Quat

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan 2022 - TH Gia Quat

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Gia Quất

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247