Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Hòn Tre 2019

Đề kiểm tra định kỳ giữa học kì 2 năm học 2018 - 2019 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Hòn Tre, Kiến Hải có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Hòn Tre 2019

Câu 8: (2,5 điểm)

    Một sân thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 100m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Trên thửa ruộng người ta cấy lúa, cứ 100m2 thu được 70 kg thóc. hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Câu 9: (1,5 điểm)

     Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây . Lớp 4A trồng được ít  hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan TH Hon Tre 2019

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Hòn Tre 2019

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan TH Hon Tre 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Hòn Tre 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!