Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Thanh Luông 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Thanh Luông, Điện Biên năm học 2018 - 2019.

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Thanh Luông 2019

Câu 1. (0,5 điểm) (M1). Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có tận cùng là:

 A. 0                   B. 1                    C. 2

 Câu 2. (0,5 điểm) (M1). Trong các số 32743; 41561; 54567 số chia hết cho 3 là:

 

 A. 32743                     B. 41561                  C. 54567

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan TH Thanh Luong 2019

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Thanh Luông 2019

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan TH Thanh Luong 2019

Theo TTHN

Câu 1. (0,5 điểm) (M1). Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có tận cùng là:

              A. 0                  

B. 1                             

C. 2

 Câu 2. (0,5 điểm) (M1). Trong các số 32743; 41561; 54567 số chia hết cho 3 là:

              A. 32743                    

B. 41561                                  

C. 54567

 

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán TH Thanh Luông 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!