Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - tiểu học An Thanh 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học An Thanh năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - tiểu học An Thanh 2019

Câu 5: (1 điểm)

Lớp 4B có 18 học sinh nam, số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Phân số chỉ số học sinh nữ so học sinh cả lớp là: ………

Câu 6: (1 điểm) Một cuộn vải hoa dài 27m, đã bán 2/3 cuộn vải đó. Cuộn vải đó còn lại .................. mét.

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan - tieu hoc An Thanh 2019

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - tiểu học An Thanh 2019

De thi giua ki 2 lop 4 mon Toan - tieu hoc An Thanh 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán - tiểu học An Thanh 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247