Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Anh - TH Duy Ninh

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Duy Ninh, Quang Ninh được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Anh - TH Duy Ninh

I. LISTENING

Part 1: Listen and circle A, B or C. There is one example.

0. Tom would like to ____________________.

A. grow vegetables          B. look after flowers       C. work on a farm

1. Trung would like to be ____________________ .

A. an engineer       B. an artist         C. an architect

2. Mai would like to be ____________________ .

A. a nurse      B. a teacher        C. a singer

3. Tony would like to ____________________ .

A. drive a car      B. fly a plane       C. work in a factory

De thi giua ki 2 lop 5 mon Anh - TH Duy Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Anh - TH Duy Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247