Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt 2018 TH Đoàn Kết

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt năm 2018 có đáp án trường tiểu học Đoàn Kết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt 2018 TH Đoàn Kết

A. Phần Đọc

I.Đọc thầm và hoàn thành bài tập

                                                     Đọc thầm bài văn sau     

                                                      Nghĩa thầy trò

          Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý.  Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người, bảo ban các học trò nhỏ ,rồi nói:

          -Thầy cảm ơn các anh. Bây giờ, nhân có đông đủ môn sinh, thầy muốn mời tất cả các anh tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.

          Các môn sinh đồng thanh dạ ran. Thế là cụ giáo Chu đi trước, học trò theo sau. Các anh có tuổi đi ngay sau thầy, người ít tuổi hơn nhường bước, cuối cùng là mấy chú tóc để trái đào. Cụ giáo Chu dẫn học trò đi về cuối làng, sang tận thôn Đoài, đến một ngôi nhà tranh đơn sơ mà sáng sủa, ấm cúng. Ở trước hiên , một cụ già trên tám mươi tuổi, râu tóc bạc phơ đang ngồi sưởi nắng. Cụ giáo Chu bước vào sân, chắp tay cung kín vái và nói to:

          -Lạy thầy! Hôm nay con đem tất cả môn sinh đến tạ ơn thầy.

          Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe. Cụ đã nặng tai. Thầy giáo Chu lại nói to câu nói vừa rồi một lần nữa. Thì ra đây là cụ đồ xưa kia đã dạy vỡ lòng cho thầy.

          Tiếp sau cụ giáo Chu, các môn sinh của cụ lần lượt theo lứa tuổi vái tạ cụ đồ già. Ngày mừng thọ thầy Chu năm ấy, họ được thêm một bài học thấm thía về nghĩa thầy trò.

                                                                                                Theo HÀ ÂN. 

 Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất với mỗi câu sau:

1. Các môn sinh của cụ giáoChuđến nhà thầy để làm gì?

A. Để mừng thọ thầy.

B. Để nhờ thầy dạy học .

C. Để mượn thầy những cuốn sách quý.

 2. Chi tiết nào cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáoChu?

 A. Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáoChu.

 B. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý.

 C. Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáoChu. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý.

 3. Tình cảm của cụ giáoChuđối với người thầy đã dạy cho cụ từ thưở học vỡ lòng như thế nào?

 A. Cụ giáoChurất sợ người thầy từ thưở học vỡ lòng.

 B. Cụ giáoChurất nhớ ơn người thầy dạy từ thưở học vỡ lòng.

 C. Cụ giáoChuquen thân người thầy dạy từ thưở học vỡ lòng.

 4. Bài văn trên thuộc chủ đề nào?

A. Người công dân.

B. Nhớ nguồn.

C. Vì cuộc sống thanh bình.

5. Vì sao cụ giáo Chu lại mời học sinh của mình đến thăm thầy cũ ?

A. Vì cụ nghĩ mình trở thành thầy giáo là nhờ công lao dạy dỗ của thầy cũ, cả mình và học trò của mình đều mang ơn thầy cũ.

B. Vì cụ muốn giới thiệu với thầy giáo cũ học trò của mình.

C. Vì cụ muốn giới thiệu với học trò thầy giáo cũ của mình.           

6. Đặt 1 câu ghép có chứa cặp từ hô ứng.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Hai câu “ Lũ trẻ ngồi im nghe các cũ già kể chuyện. Hôm sau, chúng rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa tím ” được liên kết với nhau bằng cách

.....................................................................................................................................

8. Nhóm từ nào dưới đây có tiếng “ truyền” có nghĩa là trao lại kiến thức cho người khác(thường thuộc các thế hệ sau)?

A. Truyền nghề, truyền thống.

B.Truyền bá, truyền hình.

C.Truyền nhiễm, truyền máu.

9. Nêu 2 thành ngữ, tục ngữ tôn vinh người thầy giáo và nghề dạy học?4

....................................................................................................................................

II. Đọc thành tiếng: Giaùo vieân cho hoïc sinh boác thaêm ñoïc moät ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi trong baøi do giaùo vieân neâu 1 trong caùc baøi sau:

 1.Lập làng giữ biển (từ đầu đến thì để cho ai)          ( Trang 36 – saùch TV5 taäp II)

 2.Nghĩa thầy trò                                                        ( Trang 79 – sách  TV5 tập II)

 3.Một vụ đắm tàu  (từ đầu đến băng cho bạn)          ( Trang 108 – saùch TV5 taäp II)

 4.Công việc đầu tiên(từ đầu đến không biết việc gì ) ( Trang 126 - sách TV5 tập II)

B. Phần viết

I. Chính tả:   Nghe - viết:         Núi non hùng vĩ

Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Bắc, qua đất Tam Đường núi nhu nhú như chín mươi chín cái bánh bao tày đình, băng qua dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở, chọc thủng xong mấy dặm sương mù buốt óc thì lồ lộ bên phải là đỉnh Phan-xi-păng. Mây Ô Quy Hồ đang đội mũ cho Phan-xi-păng. Hết đèo Ô Quy Hồ là qua Sa Pa, thẳng ruổi về thành phố biên phòng Lào Cai. 

                                                                         Theo NGUYỄN TUÂN

 

II. Tập làm văn:     

            Đề bài:Em hãy tả một  người bạn thân của em.

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt 2018 TH Đoàn Kết

1.Đọc thầm: 7điểm

 

Câu/ điểm

1(0,5đ)

2(0,5đ)

3(0,5đ)

4(0,75đ)

5(0,75đ)

Đáp án

A

C

B

B

A

   

6(1đ)

7(1đ)

8(1đ)

9(1đ)

Câu có cặp từ càng... càng; vừa ...đã; bao nhiêu...bấy nhiêu...

Thay thế từ ngữ

A

Tôn sư trọng đạo; Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

 

 2. Đọc thành tiếng: 3điểm

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt 2018 TH Đoàn Kết

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247