Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 TH Ngọc Sơn

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Ngọc Sơn có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 TH Ngọc Sơn 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

                   Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 5m3 19dm3 = ........m3.  Số  thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 5,190

B. 5,019

             C. 5019

            D. 5190

Câu 2:    0,12 giờ : 2    3 có kết quả  là:

A. 0,02 giờ

      B. 0,2 giờ

C. 0,18 giờ

       D. 0,018 giờ

Câu 3: 37,5% của một số  là 1, 3875 . Số đó là:  

A. 36,992

B. 3,6992

C. 369,92

        D. 0,36992

Câu 5: Đáy của hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 6000cm2. Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:                                                                                                                                                   A. 30 cm                      B. 32 cm                       C. 30 dm                    D. 28 cm


De thi giua ki 2 lop 5 mon Toan 2018 TH Ngoc Son

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 TH Ngọc Sơn 

De thi giua ki 2 lop 5 mon Toan 2018 TH Ngoc Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 TH Ngọc Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247